LESSOR Group

LESSOR Group

IT-baserade löne- och personalsystem

LESSOR-gruppen har sedan 1972 levererat lösningar till små, mellanstora och stora företag. LESSOR-gruppens fokus är att leverera effektiva och flexibla IT-lösningar till hantering av löner, tidsregistrering, vaktplaner och HR. Lösningar som kan underlätta vardagen för kunderna. LESSOR-gruppens lösningar marknadsförs under de två märkena LESSOR och Danløn.

Strategi

Axcel kommer att fortsätta den tillväxtplan som har medverkat till att ge LESSOR-gruppen en ledande position på marknaden för lönesystem till privata företag.

LESSOR Group

Huvudkontor
Danmark
Axcels investering
20-09-2016
Axcels ägande
90%
Omsättning
100 miljoner DKK
EBITDA
46 miljoner DKK
Anställda
81
Ansvarig partner
Christian Bamberger Bro
VD
Henrik Fich

Galleri