SAIC Holding

SAIC Holding

Högteknologisk produktionsutrustning för den globala slakteriindustrin

SAIC Holding är en ledande global leverantör av högteknologiska produktionssystem till den globala slakteriindustrin och avancerad utrustning till denna. SAIC Holding levererar avancerade automatiska produktionslinjer för slakt av grisar och nötkreatur till stora producenter som Smithfield Foods, Tyson Foods, Triumph Foods och Danish Crown. SAIC Holding har aktiviteter i bl.a. Danmark, Holland, Canada, USA, Kina och Ryssland. De fyra bolagen SFK LEBLANC, Attec, Itec och Carometec kommer att ingå i ett nära samarbete om att utveckla koncernen som helhet.

Strategi

Axcels målsättning är att utveckla de fyra bolagen i ett nära samarbete och på så sätt skapa en ledande global aktör på marknaden för högteknologisk utrustning till slakteriindustrin.

SAIC Holding

Huvudkontor
Danmark
Axcels investering
31-08-2016
Axcels ägande
46%
Omsättning
1100 miljoner DKK
EBITDA
148 miljoner DKK
Anställda
740
Ansvarig partner
Christoffer Arthur Müller
VD
Ib Nykjær

Galleri