Axcel's fonder

Axcel har upprättat fyra fonder med sammanlagt ca 10 miljarder DKK i kapitalåtaganden.

Axcel I (1,1 miljarder DKK)
Axcel II (2,5 miljarder DKK)
Axcel III (3 miljarder DKK)
Axcel IV (3,6 miljarder DKK)

Axcels fonder är hemmahörande i Danmark.