Om Axcel

Axcel grundades 1994 av en grupp investerare från Danmarks största finans- och industriorganisationer. Axcel är idag en nordisk riskkapitalfond, som fokuserar på mellanstora företag och har en bred krets av danska och internationella investerare. Axcel har upprättat fyra fonder med sammanlagt ca 12,5 miljarder SEK i kapitalåtaganden. Fonderna har genomfört 45 investeringar och mer än 80 större kompletteringsförvärv till dessa. 37 av företagen har sålts eller börsnoterats. Axcel äger idag 8 företag som tillsammans har en omsättning på närmare 9,3 miljarder SEK och ca 5000 medarbetare.

Axcel Management A/S har danska Finansinspektionens tillstånd att fungera som managementbolag. Axcel står därmed under tillsyn och kontroll av Finansinspektionen (fond IV och V).