Ekonomi

Jesper Frydensberg Rasmussen

Head of Finance

Jesper Frydensberg Rasmussen är cand.merc.aud. och tillträdde sin tjänst hos Axcel 2011. Tidigare var Jesper Frydensberg Rasmussen anställd hos Dansk Kapitalanlæg (2006-11) och Deloitte (1999-2006). Jesper Frydensberg Rasmussen har det dagliga ansvaret för Axcels finansfunktion, inklusive intern och extern rapportering. Styrelsen har utnämnt Jesper Frydensberg Rasmussen till Risk Manager och Compliance Officer hos Axcel.

Kontakt

Grit Heintze

Accounting Assistant

Grit Heintze tillträdde sin tjänst hos Axcel 2007 och arbetade tidigare som ekonom på Københavns Grønttorv (2005-07). Innan det var Grit Heintze anställd i revisionsfirman Christian Mortensen (1995-2005).

Kontakt

Mathias Pastwa

Finance Assistant

Mathias Pastwa studerar för att avlägga en cand.merc.(jur.)-examen på Copenhagen Business School och tilträdde hos Axcel 2016. Mathias Pastwa har tidigare varit anställd hos Moalem Weitemeyer Bendtsen Advokatpartnerselskab som finanstrainee (2008-16).

Kontakt

Niels Kyhl Hauskou

Finance Student

Niels Kyhl Hauskou studerar för att avlägga en HA (mat.)-examen på Copenhagen Business School och har dessutom studerat vid Nanyang Business School i Singapore. Niels Kyhl Hauskou tillträdde hos Axcel 2016 och har tidigare arbetat på Nordea Investment Management.

Kontakt

Ekonomi

Jesper Frydensberg Rasmussen

Head of Finance

Jesper Frydensberg Rasmussen är cand.merc.aud. och tillträdde sin tjänst hos Axcel 2011. Tidigare var Jesper Frydensberg Rasmussen anställd hos Dansk Kapitalanlæg (2006-11) och Deloitte (1999-2006). Jesper Frydensberg Rasmussen har det dagliga ansvaret för Axcels finansfunktion, inklusive intern och extern rapportering. Styrelsen har utnämnt Jesper Frydensberg Rasmussen till Risk Manager och Compliance Officer hos Axcel.

Kontakt

Grit Heintze

Accounting Assistant

Grit Heintze tillträdde sin tjänst hos Axcel 2007 och arbetade tidigare som ekonom på Københavns Grønttorv (2005-07). Innan det var Grit Heintze anställd i revisionsfirman Christian Mortensen (1995-2005).

Kontakt

Mathias Pastwa

Finance Assistant

Mathias Pastwa studerar för att avlägga en cand.merc.(jur.)-examen på Copenhagen Business School och tilträdde hos Axcel 2016. Mathias Pastwa har tidigare varit anställd hos Moalem Weitemeyer Bendtsen Advokatpartnerselskab som finanstrainee (2008-16).

Kontakt

Niels Kyhl Hauskou

Finance Student

Niels Kyhl Hauskou studerar för att avlägga en HA (mat.)-examen på Copenhagen Business School och har dessutom studerat vid Nanyang Business School i Singapore. Niels Kyhl Hauskou tillträdde hos Axcel 2016 och har tidigare arbetat på Nordea Investment Management.

Kontakt